Terms of Service (BM)

Bantulah - Platform Crowdfunding #1 Malaysia

Terms of Service (BM)

Bantulah's Legal Affairs Department

Last Revised on: 2021-07-07 02:57:30


DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BANTULAH, ANDA MENGAKUI YANG ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI SEMUA SYARAT TERMA INI.  

Terma dan syarat ini (“Terma”) merupakan terma antara Pengguna Akhir, Pemproses PembayaranPenganjur Kempen, Penderma dan/atau Pemberi (“anda”), dan Velcol Network, Bantulah, anak-syarikat Bantulah (“Bantulah”, “kami”). Dalam menggunakan Perkhidmatan kami, anda dinasihatkan supaya membaca Terma ini dengan cermat kerana ia memberi kesan terhadap hak dan liabiliti anda di bawah undang-undang dan peraturan yang terpakai di Malaysia. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma ini, anda tidak seharusnya menggunakan Perkhidmatan ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah semua atau sebahagian daripada Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa. Apabila kami melakukan ini, kami akan menyiarkan Syarat Perkhidmatan yang disemak di halaman ini dan akan menunjukkan tarikh semakan tersebut. Penggunaan Perkhidmatan anda secara berterusan setelah tarikh perubahan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap Syarat Perkhidmatan yang baru. Sekiranya anda tidak mahu menerima Syarat Perkhidmatan yang baru, anda boleh menghentikan penggunaan Perkhidmatan ini.

 

AKSES DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

Penerangan Perkhidmatan Bantulah

Perkhidmatan Bantulah adalah perkhidmatan penawaran platform untuk membolehkan individu, entiti, organisasi, bisnes atau syarikat (“Penganjur Kempen”) menganjur kempen pengumpulan dana (“Kempen”) untuk menerima sumbangan wang (“Derma”) dari penderma ("Penderma").

Semua maklumat dan kandungan yang disediakan oleh Bantulah yang berkaitan dengan Perkhidmatan hanya untuk tujuan maklumat, dan Bantulah tidak menjamin ketepatan, kelengkapan, ketepatan masa atau kebolehpercayaan maklumat atau kandungan tersebut. Dalam Perkhidmatan Bantulah, tidak ada sama sekali kandungan yang bertujuan untuk memberi nasihat kewangan, undang-undang, cukai atau bidang profesional yang lain. Sebelum membuat keputusan mengenai Kempen, Badan Amal, Sumbangan, Penderma, atau apa-apa maklumat atau kandungan yang berkaitan dengan Perkhidmatan, anda harus berjumpa dengan penasihat kewangan, undang-undang, cukai atau profesional lain yang sesuai. Anda mengakui bahawa semua maklumat dan kandungan yang diakses oleh anda menggunakan Perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Bantulah tidak mempunyai kawalan terhadap kelakuan, atau maklumat yang diberikan oleh, Pengguna dan dengan ini menolak semua tanggungjawab dalam hal ini sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang negara Malaysia. Kami tidak menjamin bahawa Kempen akan memperoleh sejumlah Sumbangan atau apa apa Sumbangan sama sekali. Kami tidak menyokong mana mana Kempen, Pengguna, atau tujuan dan kami tidak menjamin, tersurat atau tersirat, bahawa setiap maklumat yang diberikan melalui Perkhidmatan adalah tepat. Kami dengan tegas menolak sebarang tanggungjawab atau tanggungjawab ke atas hasil atau kejayaan mana-mana Kempen. Anda, sebagai Penderma, harus membuat penentuan sendiri mengenai nilai dan kesesuaian menyumbang kepada Pengguna, Kempen, atau acara.

Pemproses Pembayaran: Bantulah tidak melakukan sebarang pemprosesan pembayaran dan tidak menyimpan dana. Sebaliknya, Bantulah menggunakan rakan pemprosesan pembayaran pihak ketiga untuk memproses Derma untuk Kempen (“Pemproses Pembayaran”). Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Pemproses Pembayaran tidak dapat dipisahkan dengan Perkhidmatan dan bahawa kami bertukar maklumat dengan Pemproses Pembayaran untuk memudahkan penyediaan Perkhidmatan.;

Bayaran Pemproses Pembayaran: Walaupun tidak ada bayaran untuk mencipta Kempen, bayaran pemproses pembayaran standard industri dikenakan (selepas ini dan di laman web disebut sebagai "Bayaran Pemproses Pembayaran”). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Platform Bantulah dan Bayaran Pemproses Pembayaran yang berkenaan untuk setiap kempen, kunjungi laman fee Bantulah. https://bantulah.com/page/platform-fee

Perkhidmatan adalah platform: Bantulah bukan sebuah Broker, Ejen, Institusi Kewangan, Kreditor atau Badan Amal. Perkhidmatan Bantulah hanyalah merangkumi perkhidmatan platform pentadbiran. Bantulah menyediakan fasiliti untuk penciptaan Kempen dari Penganjur Kempen dan pengizinan Penderma untuk membuat sumbangan kepada Penganjur Kempen tersebut.

Pemberi: ertinya mana-mana pengguna yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Bantulah.

Tanpa Permintaan: Platform Bantulah dan Bantulah ("Platform" secara kolektif) ditawarkan untuk membantu Penganjur Kempen mengumpulkan wang. Bantulah hanya menyediakan teknologi untuk membolehkan pengumpul dana berhubung dengan Penderma. Kewujudan Perkhidmatan tidak sama sekali bertujuan untuk meminta derma oleh Bantulah, dan Bantulah tidak terlibat dalam sebarang aktiviti permintaan, atau perundingan mengenai permintaan sumbangan dari orang ramai, atas nama individu, entiti, organisasi, bisnes atau syarikat mana pun. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda memahami dan bersetuju bahawa Bantulah tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan sumbangan anda atau jumlah dana yang dikumpulkan untuk Pengguna, Kempen, atau acara.

Penderma: Semua Derma adalah atas risiko anda sendiri. Apabila anda membuat Sumbangan melalui salah satu daripada Platform, adalah tanggungjawab anda untuk memahami bagaimana wang anda akan digunakan. Bantulah tidak bertanggungjawab untuk sebarang tawaran, janji, hadiah atau promosi yang dibuat atau ditawarkan oleh Pengguna atau Kempen. Kami tidak dan tidak dapat mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Pengguna atau Kempen, kami juga tidak menyatakan atau menjamin bahawa Sumbangan akan digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan dana yang ditentukan oleh Pengguna atau Kempen atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami memandang aktiviti penipuan dan penyalahgunaan dana yang dikumpulkan sangat serius. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai Dasar Penipuan kami. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa Pengguna atau Kempen tidak mengumpulkan atau menggunakan dana untuk tujuan yang dinyatakan, sila gunakan butang "Laporkan Kempen” pada Kempen untuk memberi amaran kepada pasukan kami mengenai kemungkinan permasalahan dan kami akan menyiasatnya. Sekiranya anda seorang penderma, anda mungkin juga dilindungi oleh Jaminan Bantulah.

Penderma tidak dibenarkan mengenakan sekatan penggunaan Derma kepada Penganjur Kempen. Penganjur Kempen mempunyai budi bicara penuh untuk menentukan bagaimana Derma akan digunakan. Bantulah tidak membuat pernyataan sama ada semua atau sebahagian Derma anda, termasuk, jika ada, Bayaran Pemproses Pembayaran, boleh ditolak cukai atau layak mendapat kredit cukai. Bantulah tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan oleh mana-mana pihak berkuasa persekutuan, negeri, wilayah, bandar tempatan atau mana-mana pihak berkenaan untuk mengurus hal berkaitan penyata cukai yang timbul berdasarkan Derma anda. Anda harus berjumpa dengan penasihat cukai anda mengenai jumlah Derma anda yang boleh ditolak cukai atau layak untuk pengiktirafan cukai, dengan mempertimbangkan (antara lain) status cukai penerima Derma mana-mana bidang kuasa yang berkaitan, dan terutama jika anda menghadiahkan hadiah atau hadiah berkaitan dengan Derma anda. Penderma harus memberikan Bantulah maklumat yang diperlukan untuk membolehkan pengeluaran resit Derma rasmi. Penderma mengakui dan setuju bahawa, sesuai dengan Dasar Privasi, beberapa maklumat peribadi Penderma akan diberi kepada mana mana pihak berkaitan yang menerima sumbangan Penderma tersebut (termasuk tanpa batasan sebagai input dari Daftar Derma, seperti yang dinyatakan di atas) dan mungkin digunakan oleh pihak tersebut sesuai dengan Dasar Bantulah. Bantulah tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab, atas penggunaan sebarang maklumat Penderma oleh mana mana pihak. 

Penganjur Kempen: Anda, sebagai Penganjur Kempen, menyatakan, menjamin, dan berjanji bahawa (i) semua maklumat yang anda berikan berkaitan dengan Kempen atau Penerima adalah tepat, lengkap, dan tidak akan menipu Pengguna; (ii) semua Derma yang disumbangkan untuk Kempen anda akan digunakan sepenuhnya seperti yang dijelaskan dalam bahan yang anda hantar atau berikan; (iii) jika anda menarik derma yang dipercayai oleh Penderma untuk dikumpulkan bagi pihak orang lain daripada anda (iaitu, Penerima), semua Derma akan diberikan kepada dan / atau dibelanjakan bagi pihak Penerima; (iv) jika anda menambahkan Penerima melalui Perkhidmatan, anda melepaskan kawalan terhadap Sumbangan, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan bayaran balik; (v) anda tidak akan melanggar hak orang lain; (vi) anda akan mematuhi semua undang-undang dan kewajiban pelaporan kewangan yang relevan dan berlaku, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran, pelaporan cukai, sumbangan politik, dan pendedahan aset untuk projek anda; dan (vii) sejauh mana anda berkongsi dengan kami data peribadi mana-mana pihak ketiga untuk tujuan apa pun, termasuk nama, alamat e-mel dan nombor telefon kenalan peribadi anda, anda mempunyai kewibawaan (termasuk persetujuan yang diperlukan), seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berlaku, untuk memberi kami data peribadi sedemikian dan membolehkan anda untuk menggunakan data peribadi tersebut untuk tujuan yang anda kongsikan kepada kami. Anda memberi kuasa kepada Bantulah, dan Bantulah berhak untuk, memberikan maklumat yang berkaitan dengan Kempen anda kepada Penderma, penerima Kempen atau penguatkuasaan undang-undang, dan untuk membantu dalam siasatan.

Sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan sebagai ejen organisasi atau badan amal menggunakan perkhidmatan untuk mengumpulkan dana untuk Badan Amal tersebut, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (a) anda adalah wakil dari Badan Amal, wakil mana yang diberi kuasa untuk mengumpulkan dana atau mengikat Badan Amal kepada Syarat Perkhidmatan ini; (b) anda mengumpulkan dana untuk Amal, dengan tujuan atau aktiviti yang sah berdasarkan semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, bandar dan tempatan yang berlaku; (c) semua dana yang disumbangkan akan digunakan semata-mata untuk tujuan yang telah anda nyatakan pada dan sehubungan dengan Kempen anda, dan dalam keadaan apa pun anda tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain.

Kewajiban Pendaftaran Anda: Anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan Bantulah untuk mengakses dan menggunakan ciri-ciri Perkhidmatan tertentu. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar ke Perkhidmatan, anda bersetuju untuk memberikan dan mengekalkan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda atau Amal anda seperti yang diminta oleh borang pendaftaran Perkhidmatan. Penganjur Kempen mesti mendaftar dengan menggunakan identiti sebenarnya (atau identiti wakil sah Badan Amal), termasuk nama, alamat dan gambar atau video apa pun yang dimaksudkan untuk menggambarkan Penganjur Kempen atau Penerima Kempen tersebut. Anda bersetuju untuk memastikan maklumat pendaftaran sentiasa terkini dan terkini.

Data pendaftaran dan maklumat lain mengenai anda diatur oleh Syarat Perkhidmatan ini dan Dasar Privasi kami. Sekiranya anda berumur di bawah 13 tahu, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan, dengan atau tanpa mendaftar. Di samping itu, jika anda berada di bawah umur majoriti dalam bidang kuasa anda (biasanya berumur 18 atau 19 tahun), anda boleh menggunakan Perkhidmatan, dengan atau tanpa mendaftar, hanya dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga anda. 

Aspek tertentu dalam Perkhidmatan kami juga memerlukan anda mendaftar dengan, dan menyetujui syarat, penyedia perkhidmatan pihak ketiga (contohnya, Pemproses Pembayaran), dengan siapa Bantulah telah membuat kontrak, agar dapat memanfaatkan perkhidmatan mereka . Sekiranya Bantulah atau salah satu pemproses pembayaran kami pada bila-bila masa mengetahui bahawa maklumat yang anda berikan mengenai anda atau tujuan Kempen anda tidak betul atau melanggar mana-mana Syarat Perkhidmatan ini atau syarat perkhidmatan mereka, Perkhidmatan boleh ditangguhkan dan / atau dihentikan dengan serta-merta dan denda boleh dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan yang dalam semua kes tersebut akan anda bayar. Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Pemproses Pembayaran pihak ketiga tidak dapat dipisahkan dengan Perkhidmatan dan kami bertukar maklumat dengan pihak ketiga tersebut untuk memudahkan penyediaan Perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami. Bantulah tidak menahan dana untuk tujuan cukai atau sebaliknya. Penganjur Kempen akan bertanggungjawab sepenuhnya atas cukai berdasarkan cukai atau pungutan antarabangsa, persekutuan, negeri, tempatan atau lain-lain yang berlaku, atau untuk sebarang cukai yang berlaku berdasarkan pendapatan bersih atau penerimaan kasar mereka (jika ada).

Data Penderma yang telah diterima oleh Bantulah secara eksklusif melalui sumbangan kepada Kempen dan tanpa cara lain, dan sejauh yang dibenarkan oleh Dasar Privasi dan undang-undang, Penganjur Kempen akan menerima Data Penderma yang telah memberikan Derma kepada Kempen, termasuk maklumat hubungan dari Penderma tersebut; dengan syarat, bagaimanapun, bahawa Penganjur Kempen memberi lesen kepada Bantulah di seluruh dunia, tanpa eksklusif, bebas royalti, kekal untuk menggunakan Data Penderma untuk tujuan berikut: (a) untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk pentadbiran akaun dan memproses sumbangan; (b) untuk menguatkuasakan perjanjian kami; (c) pencegahan penipuan, keselamatan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap undang-undang; (d) untuk menjawab permintaan penguatkuasaan undang-undang; (e) penyelidikan dan analisis; (f) untuk menyesuaikan, menyesuaikan, dan meningkatkan Perkhidmatan; dan (g) untuk mengembangkan perkhidmatan baru. "Data Penderma” bermaksud nama, alamat, alamat e-mel, jumlah sumbangan, tarikh transaksi, nombor pengenalan transaksi, nama projek, dan acara yang terkait dengan Sumbangan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, semua Penderma menyetujui pendedahan Daftar Penderma dan Data Penderma tersebut yang dijelaskan dalam Bahagian ini.

Akaun Ahli, Kata Laluan dan Keselamatan: Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan kata laluan dan akaun anda, jika ada, dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua dan semua aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun anda. Anda bersetuju untuk (a) segera memberitahu Bantulah mengenai penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan lain, dan (b) log keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi ketika mengakses Perkhidmatan. Bantulah tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda mematuhi Bahagian ini.

Pengubahsuaian pada Perkhidmatan: Bantulah berhak untuk mengubah, menggantung atau menghentikan, sementara atau selama-lamanya, Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, dengan atau tanpa notis, dan tanpa tanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga pihak untuk sebarang tuntutan, kerosakan, kos, atau kerugian yang timbul daripadanya.

 

Kandungan Dihebahkan secara awam oleh Pengguna.

Kandungan Awam: Paparan Maklumat dan Derma Umum: Sebilangan aktiviti anda di dalam dan melalui Perkhidmatan bersifat umum, seperti kandungan yang anda siarkan secara terbuka di Platform (termasuk keterangan, teks, muzik, suara, maklumat, data, perisian, grafik, komen, foto, video, gambar, tanda dagang, logo, jenama atau bahan lain yang anda muat naik atau hantar melalui Perkhidmatan atau kongsi dengan pengguna atau penerima lain) ("Kandungan Pengguna"). Selain itu, maklumat profil pengguna, termasuk nama depan dan belakang anda, alamat e-mel awam, organisasi, biografi peribadi, dan maklumat lain yang anda masukkan berkaitan dengan profil pengguna anda mungkin akan dipaparkan kepada pengguna lain untuk memudahkan interaksi pengguna dalam Perkhidmatan. Sebagai contoh, sebagai Penyelenggara Kempen, anda mungkin menyiarkan data peribadi anda - seperti maklumat mengenai penginapan di hospital baru-baru ini - data mana yang mungkin dianggap sebagai data sensitif. Di samping itu, sebagai Penderma, anda mempunyai pilihan untuk menunjukkan secara terbuka sumbangan anda untuk dilihat semua orang, termasuk di enjin carian (seperti Google dan Yahoo). Untuk merahsiakan perincian Derma anda dari orang awam, cukup klik kotak “Anonymous” semasa proses Derma. Ingatlah bahawa jika anda memilih untuk memberikan maklumat menggunakan ciri umum tertentu dari Perkhidmatan, maka maklumat tersebut diatur oleh tetapan privasi dari ciri-ciri tersebut dan mungkin tersedia untuk umum. Individu yang membaca maklumat tersebut boleh menggunakan atau mendedahkannya kepada individu atau entiti lain tanpa pengetahuan kami dan tanpa pengetahuan anda, dan enjin carian boleh mengindeks maklumat tersebut. Oleh itu, kami menggesa anda untuk memikirkan dengan teliti mengenai memasukkan maklumat khusus yang anda anggap sebagai peribadi dalam kandungan yang anda buat atau maklumat yang anda kirimkan melalui Perkhidmatan. Sila lihat Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat mengenai cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan maklumat tertentu mengenai anda dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

Maklumat Tidak Diminta: Harap maklum bahawa Kandungan Pengguna dan maklumat lain yang tidak diminta yang anda berikan mungkin dapat diakses oleh orang ramai, seperti maklumat yang anda hantar di forum atau bahagian komen. Kami juga mengumpulkan maklumat melalui komunikasi sokongan pelanggan, komunikasi anda kepada kami idea-idea untuk produk baru atau pengubahsuaian pada produk yang ada, dan penyerahan lain yang tidak diminta, atau sebarang pertanyaan, komen, cadangan, idea, maklum balas atau maklumat lain mengenai Perkhidmatan (secara kolektif, dengan maklumat yang boleh diakses oleh orang ramai, "Maklumat Tidak Diminta"). Dengan mengirimkan kepada kami Maklumat yang Tidak Diminta, (a) anda bersetuju bahawa kami tidak mempunyai kerahsiaan, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan Maklumat yang Tidak Diminta; (b) anda mengakui bahawa kami mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan Maklumat Tidak Diminta yang sedang dipertimbangkan atau sedang dalam pembangunan; (c) anda bersetuju bahawa Bantulah berhak atas penggunaan dan penyebaran Maklumat yang Tidak Diminta tanpa had untuk tujuan apa pun, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda; (d) anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak yang diperlukan untuk mengemukakan Maklumat yang Tidak Diminta; (e) setakat yang perlu, anda dengan ini memberikan kepada Bantulah hak penuh, bebas royalti, berkekalan, tidak dapat ditarik balik, di seluruh dunia, tidak eksklusif, dan sepenuhnya boleh dipindah milik dan dilisensikan (melalui pelbagai peringkat) dan lesen untuk menggunakan, menghasilkan semula, melaksanakan , mempamerkan, menyebarkan, menyesuaikan, mengubah, memformat semula, membuat karya terbitan, dan mengeksploitasi secara komersial atau bukan komersial dengan cara apa pun, mana-mana dan semua Maklumat yang Tidak Diminta, dan untuk melisensikan semula hak-hak tersebut di atas; dan (f) anda mengetepikan, dan menyebabkan pengabaian, terhadap Bantulah dan penggunanya apa-apa tuntutan dan penegasan hak moral yang terkandung dalam Maklumat yang Tidak Diminta tersebut. Bahagian Maklumat yang Tidak Diminta ini akan bertahan dari penamatan akaun atau Perkhidmatan anda.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Bantulah boleh menyimpan Maklumat yang Tidak Diminta, dan juga Kandungan Pengguna, dan juga boleh mendedahkan Maklumat atau Kandungan Pengguna yang Tidak Diminta anda jika diminta dari segi undang-undang atau dengan kepercayaan niat baik bahawa pemeliharaan atau pendedahan sedemikian wajar untuk (a) mematuhi proses hukum, undang-undang yang berlaku atau permintaan pemerintah; (b) menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan ini; (c) bertindak balas terhadap tuntutan bahawa mana-mana Kandungan Pengguna melanggar hak pihak ketiga; atau (d) melindungi hak, harta benda, atau keselamatan peribadi Bantulah, pengguna atau orang ramai.

Komunikasi Pihak Ketiga: Sekiranya anda menggunakan sebarang ciri Perkhidmatan yang membolehkan anda berkomunikasi dengan pihak ketiga (seperti merujuk pihak ketiga ke Perkhidmatan atau untuk berkomunikasi dengan mereka mengenai Kempen atau sumbangan), sama ada dengan mengirimkan Ketiga- Data Pihak ke Perkhidmatan atau sebaliknya membenarkan Perkhidmatan mengakses Data Pihak Ketiga secara automatik yang anda miliki, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda mempunyai kuasa pihak ketiga yang berkenaan untuk kami mengakses dan menggunakan Data Pihak Ketiga yang berkenaan dan bahawa anda telah memberitahu pihak ketiga ini dan memberitahu mereka bagaimana maklumat mereka dikumpulkan dan digunakan oleh Bantulah untuk menyediakan Perkhidmatan. Kami berhak untuk mengenali anda sebagai orang yang telah membuat rujukan dalam setiap mesej yang dihantar kepada mereka. Kami menggunakan Data Pihak Ketiga untuk (a) menghubungi pihak ketiga tersebut menggunakan Data Pihak Ketiga yang disediakan, dan / atau (b) memberikan anda mesej templat yang dapat diedit yang direka untuk memudahkan komunikasi antara anda dan pihak ketiga tersebut melalui Perkhidmatan. Selain mengirim komunikasi di atas, kami juga dapat mengirim peringatan atau pesan terkait kepada Anda dan pihak ketiga atas nama Anda dari semasa ke semasa di mana dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam setiap kes, komunikasi seperti itu yang dikirimkan kepada pihak ketiga menggunakan Data Pihak Ketiga akan memberikan cara untuk "memilih keluar" untuk menerima komunikasi lebih lanjut yang sama.

Promosi di Platform Bantulah: Anda tidak dibenarkan menawarkan sebarang pertandingan, pertandingan, hadiah, pemberian hadiah, undian, undian atau aktiviti serupa (masing-masing, "Promosi") di atau melalui Perkhidmatan Bantulah.

Promosi di Platform Bantulah: Anda tidak dibenarkan menawarkan Promosi di Platform Bantulah tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu. Anda boleh meminta izin dengan menghantar e-mel ke support@bantulah.com. Sekiranya kami bersetuju, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk Promosi ini, dan anda bersetuju bahawa: (a) Promosi tersebut harus mematuhi semua undang-undang yang berkaitan; (b) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aspek Promosi, termasuk tanpa had hadiah yang ditawarkan; (c) anda tidak boleh menggunakan harta intelek dan hak milik kami dalam peraturan atau bahan lain yang berkaitan dengan Promosi tanpa kebenaran bertulis dari kami; (d) Promosi tersebut tidak memerlukan membuat Sumbangan sebagai satu-satunya cara untuk masuk; (e) anda bertanggungjawab untuk pemasaran Promosi, dan Promosi tersebut tidak dipasarkan kepada sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun atau usia majoriti untuk bidang kuasa negara anda tinggal, mana yang berumur lebih tua; (f) hadiah, pemberian hadiah atau insentif tidak dimaksudkan untuk menjadi barang yang boleh dibeli; dan (g) Promosi tersebut tidak boleh menyokong, menaja atau mempromosikan apa-apa yang berkaitan dengan perjudian, alkohol, ubat-ubatan haram atau preskripsi, alat perubatan, produk kesihatan negara, senjata api, pornografi, atau tembakau. Anda akan memasukkan ketetapan berikut dalam peraturan rasmi anda untuk Promosi yang anda pilih untuk diiklankan di Bantulah: (i) Bantulah tidak menaja atau menyokong Promosi; (ii) Bantulah tidak menjamin penghantaran hadiah, insentif atau hadiah lain yang ditawarkan oleh anda; (iii) setiap peserta atau peserta dalam Promosi melepaskan Bantulah dari sebarang tanggungjawab dan (iv) semua soalan mengenai Promosi mesti ditujukan kepada anda dan bukan ke Bantulah.

Sekiranya anda atau pihak ketiga lain menawarkan untuk memadankan dana yang dikumpulkan untuk Kempen melalui Bantulah, anda atau pihak ketiga tersebut bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyediakan dana yang sesuai dengan Kempen dan untuk mematuhi sebarang kewajiban undang-undang yang berkaitan dengan pertandingan tersebut. Bantulah tidak akan bertanggungjawab untuk menyediakan dana yang sepadan, memastikan bahawa anda atau pihak ketiga menyediakan dana tersebut, atau memastikan kewajiban undang-undang yang relevan dipenuhi.

Pengekalan Data: Anda mengakui bahawa Bantulah tidak berkewajiban kepada anda untuk menyimpan data yang berkaitan dengan akaun atau Kempen apa pun. Anda mengakui bahawa Bantulah berhak untuk menghapus data atau menghentikan akaun atau Kempen pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, dengan atau tanpa notis, dan tanpa sebarang tanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang tuntutan, kerosakan, kos atau kerugian yang timbul daripadanya. Perkara di atas tidak berlaku untuk Kempen atau akaun yang dimulakan oleh Badan Amal di mana-mana Platform, dalam hal ini Bantulah akan memberikan pemberitahuan yang wajar jika boleh.

 

Kenyataan Penafian

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif, walau bagaimana ia timbul termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerosakan berkaitan dengan kehilangan masa, pendapatan, hasil, keuntungan, goodwill atau item lain yang serupa atau sebarang gangguan perniagaan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan untuk menghilangkan atau kelewatan dalam menghilangkan sebarang kandungan atau maklumat yang salah, menyalahi undang-undang atau berbahaya daripada Perkhidmatan kami.Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma ini, anda bersetuju bahawa Perkhidmatan dan mana-mana dan semua kandungan, elemen, kemudahan atau keupayaannya yang berkaitan, disediakan berdasarkan "as-is", dan atas risiko anda sendiri. Kami dengan jelas menafikan sebarang jaminan nyata dan tersirat, termasuk dan tidak terhad kepada, kesempurnaan atau ketepatan mana-mana maklumat yang diberikan atau disediakan kepada anda melalui Perkhidmatan. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan  dan mana-mana kandungan, elemen, kemudahan atau keupayaan yang berkaitan akan bebas daripada gangguan atau kesilapan, bawaha kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa peralatan dan perisian yang menjadikan Perkhidmatan tersedia adalah bebas daripada virus atau lain-lain komponen berbahaya. Sebarang liabiliti atau risiko yang berkaitan dengan transaksi yang anda lakukan akan ditanggung oleh anda. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kerosakan atau liabiliti yang ditanggung oleh anda yang timbul daripada transaksi tersebut. Kami tidak mengesyorkan atau mencadangkan, bukan merupakan ejen, dan tidak mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas Perkhidmatan kami dan dengan ini kami dengan jelas menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul berhubung dengan mana-mana Perkhidmatan.

Indemniti

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan membela dan melindungi kami daripada semua tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan yang bersifat apa pun (termasuk kos atas semua indemniti) yang mungkin dikenakan atau yang mungkin diberikan kepada kami dan yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan oleh pihak anda atau daripada apa-apa pelanggaran waranti atau representasi yang diberikan oleh anda dalam Terma ini. Indemniti ini tidak tertakluk kepada apa-apa batasan liabiliti dan termasuk tanpa batasan, kos dan perbelanjaan termasuklah fee profesional yang ditanggung dalam bertindak balas terhadap menangani tuntutan yang dibuat tanpa mengira sama ada prosiding telah dimulakan.

Penggunaan oleh Pengguna Akhir

Sebagai seorang Pengguna Akhir, anda mungkin dikehendaki untuk memberi maklumat tertentu, termasuklah maklumat peribadi. Anda bersetuju bahawa dengan memberi Maklumat tersebut melalui Perkhidmatan, anda telah memberi kebenaran untuk Maklumat tersebut diberi kepada: Pemberi bagi tujuan penilaian, kelulusan, pengeluaran atau pemberian servis; dan Transaksi Wang bagi tujuan penawaran Perkhidmatan  kepada anda. Dengan penerimaan terma ini, item item di dalam dasar privasi Bantulah termaktub sekali dengan terma ini. Kandungan dasar boleh didapati di https://bantulah.com/page/privacy

Pelbagai

Terma ini akan akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan kesemua pihak berkaitan bersetuju untuk berserah kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan sebaliknya dengan nyata di sini, tiada peruntukan Terma ini, nyata atau tersirat, dimaksudkan atau akan dianggap sebagai memberi hak, remedi, atau manfaat lain kepada pihak ketiga di bawah atau oleh sebab Terma ini. Anda tidak boleh menggunakan atau merujuk kepada nama atau logo kami, atau merujuk kepada kami dengan apa jua cara: dalam apa-apa komunikasi kepada orang awam, termasuk komunikasi kepada pihak akhbar; untuk tujuan pengiklanan atau promosi; atau bagi maksud memaklumkan atau mempengaruhi mana-mana pihak ketiga, tanpa keizinan bertulis daripada kami terlebih dahulu.

Terma ini akan mengikat dan memihak kepada pihak-pihak berkaitan dan penerima, wakil dan pengganti mereka yang dibenarkan. Kami berhak untuk memberikan, mewakilkan atau memindahkan apa-apa hak atau kewajipan di bawah Terma ini, mengikut budi bicara mutlak, kepada pihak ketiga. Anda tidak boleh memberikan, mewakilkan atau memindahkan apa-apa hak atau kewajipan di bawah Terma ini kepada pihak ketiga tanpa kelulusan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Sesuatu pihak melepaskan hak di bawah Terma ini hanya sekiranya pihak tersebut melakukan sedemikian secara bertulis. Tiada kegagalan atau kelewatan dalam menjalankan apa-apa hak di bawah Terma ini akan bertindak sebagai pengecualian hak tersebut atau memanjangkan atau memberi kesan terhadap peristiwa seterusnya atau menjejaskan apa-apa hak atau remedi berkaitan dengannya atau dengan apa-apa cara sekalipun mengubah atau mengurangkan hak kami atau hak anda di bawah Terma ini. Pengecualian satu perlanggaran terma daripada Terma ini tidak beroperasi sebagai pengecualian perlanggaran lain bagi terma yang sama atau terma yang lain. Terma ini mengandungi kesemua pemahaman antara pihak-pihak kepada Terma tetapi hanya dengan yang berkaitan perkara tersebut dan menggantikan kesemua perjanjian atau pemahaman, dorongan atau syarat yang lepas, sama ada secara nyata atau tersirat, lisan atau bertulis.

Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang pada masa kini atau masa akan datang, peruntukan tersebut akan terputus secara sepenuhnya dan Terma ini akan ditafsirkan dan dikuatkuasakan seolah-olah peruntukan yang haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tersebut tidak pernah menjadi sebahagian daripadanya dan peruntukan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa sepenuhnya dan tidak akan terjejas oleh peruntukan yang haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tersebut atau oleh putusnya peruntukan tersebut.

 

Baca Terma Syarat yang penuh di -> https://bantulah.com/page/terms-of-service/jul21-terms-of-service.pdf

Contact us at enquiries@bantulah.com for further information. / Hubungi kami di enquiries@bantulah.com untuk maklumat lanjut.